Tjenester

Hjelp til utvikling av forretningsmodell

Vi bruker en rekke verktøy for å bevisstgjøre deg og spisse din forretningside. Hvilke hypoteser baserer du deg på, og hvordan kan vi raskest få testet de?

Hvem er kunden din? Hva er problemet til kunden? Er problemet stort nok? Er det realistisk å kunne utvikle en løsning? Hva er verditilbudet ditt? Har du "unfair advantage"? Hvordan ser kostnadsstrukturen din ut? Hvordan kan du sikre at du sitter igjen med noe av verdien du skaper? Hvilken betalingsmodell skal du velge?

Finansiering og risikoavlasting

I prosjekter hvor vi er involvert, bidrar vi aktivt for å skaffe finansiering. Nettverket vårt mot industrielle aktører og private investorer kan gi muligheter for frisk kapital. Vi har også lang erfaring med risikoavlasting og offentlige støtteordninger, og samarbeider på dette området med svært kompetente miljøer. 

Utvikling av nye forretningsområder

Vi tilbyr hjelp til å identifisere nye forretningsmuligheter og komme ut av en konkurransesituasjon hvor det kun er pris som gjelder. Kan forretningsvinduet utvides? Har kunden behov som ikke dekkes tilstrekkelig i dag? Hvordan kan vi raskest få testet de mest kritiske hypotesene, og utviklet nye løsninger som kan gi oss konkurransefortrinn? 

Ledelse og Turnaround

Vi har lang ledelseserfaring fra ulike bransjer. Vi blir gjerne en del av teamet for en periode, og kan hjelpe med å gjennomføre forbedringsprosjekter som kan styrke lønnsomheten. Vi kan også bidra med forretningsføring og økonomistyring i kritiske faser.

© 2020 by BlueLeap