ET LEDELSES- & INVESTERINGSSELSKAP SOM

involverer seg

OM OSS

 

BlueLeap tilbyr ledelsesressurser og rådgivning i forbindelse med utvikling av selskaper. Vi blir gjerne en del av teamet og tenker langsiktig 

Vi har lang erfaring innen ledelse, styrearbeid, strategi,  forretningsutvikling, produktutvikling, risikoavlastning, investeringer, M&A, fond, finansiering og økonomistyring 

Vi jobber både med små og store selskaper, investeringsmiljøer og samarbeider

med flere næringsklynger   

TJENESTER

 

Vi hjelper med:

- ledelses- og selskapsutvikling

- utvikling av nye forretningsmuligheter

- strategiarbeid

- kapitalinnhenting

- styrearbeid (strategisk styrearbeid, styreutvikling/-sammensetning)

Vi har erfaring fra, kjenner til og arbeider med aktører på tvers av innovasjonsøkosystemet (investorer, klynger, vekstselskaper og etablerte selskaper). Vår tilnærmingen er at vi tenker helhetlig og har forståelse for de ulike interessentene sine behov og prioriteringer

OM OSS

Vi tror at folkene i et selskap er den viktigste nøkkelfaktoren for å lykkes - uansett om det gjelder utvikling av en ny virksomhet eller det gjelder identifisering av forretningsmuligheter i et større selskap.

 

Vi prioriterer særlig mennesker og prosjekter som bygger bro mellom bærekraft og kommersiell verdiskaping

KONTAKT OSS

Måltides Hus 

Richard Johnsens gate 4

4021 Stavanger, Norway